NOKTOVÍZORY

Prístroje pre nočné videnie

NOKTOVÍZORY

Prístroje pre nočné videnie

NOKTOVÍZORY

Prístroje pre nočné videnie

Onás

JSC Katod je nezávislá ruská výrobná spoločnosť s 50 ročnými skúsenosťami v oblasti výroby elektronických systémov.


JSC Katod

Všetky výrobky sú chránené 79-mi osvedčeniami o autorstve a 8 výrobnými patentami. Jedine spoločnosť JSC Katod vlastní technológiu na výrobu systémov 3. generácie.


Spoločnosť sa špecializuje na výrobu vysokokvalitných fotokatód, vývoj nových technológií, vývoj nových modifikácií IIT, konštrukcií a moderných technológií a zariadení na výrobu IIT, vývoj a dodávky systémov pre nočné videnie vybavených technológou IIT, ktorá je vyrobené výlučne spoločnosťou «Katod».


Spoločnosť HLM s.r.o. je výhradným zástupcom spoločnosti «Katod» pre celý Slovenský a Český trh.


Zárukakvality

Systém riadenia kvality spoločnosti JSC KATOD bol certifikovaný vo februári 2005 v systéme dobrovoľnej certifikácie "Military registra".

Kvalita bola, je aj bude vždy najvyššou prioritou našej spoločnosti

Systém riadenia kvality spoločnosti JSC KATOD je súčasťou riadiaceho systému spoločnosti, ktorého cieľom je dosiahnutie najlepších výsledkov v oblasti kvality a maximálnej spokojnosti pri vyhovení požiadaviek a očakávaní zákazníkov.


Od roku 2005 sa spoločnosti dvakrát potvrdil jej súlad s požiadavkami ruských a medzinárodných štandardov: GOST R ISO 9001-2001 a GOST RV 15,002-2003. Pre účely, čo najvyššej zhody s medzinárodnými požiadavkami NATO štandardu, bola vykonaná certifikácia AQAP-2110.


Súčasnosť Systém riadenia kvality spoločnosti JSC katódy je súlad s požiadavkami systému GOST RV 15.002-2003 a GOST R ISO 9001-2008.

100%

ÚSPECHYJSC KATOD

  • V súčasnosti má JSC "Katod" seriovú výrobu pre viac ako 280 typov IIT produktov
  • Od roku 2001 bola generácia 2+ a 3, pre jej obrovský úspech, uvoľnená aj do civilného sektoru a začala jej sériová výroba.
  • V roku 2003 bola pre enormný záujem zvýšená produkcia o 40%
  • V roku 2005 sa spoločnosť JSC "Katod" zaradila do prvej stovky najlepších vývozcov a do prvej dvadsiatky najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločností v Rusku.
  • V roku 2001 získali špecialisti spoločnosti JSC " Katod " - Vladimir I. Loktionov, Josef I. Goldberg, Roman I. Bagduev, štátne vyznamenanie v oblasti vedy a technika, a to za veľký prínos pre vedecký výskum a národnú obranu
  • V roku 2003 boli Vladimir I. Loktionov, Josef I. Goldberg ocenený ďalším štátnym vyznamenaním v oblasti vedy a výskumu
  • V roku 2007 bol Vladimir I. Loktionov za svoje zásluhy v oblasti národnej bezpečnosti, vedy a výskumu ocenený medailov II.stupňa
  • V roku 2009 získali Vladimir I. Loktionov, Josef I. Goldberg and Alexey P.Vysotsky štátnu cenu regiónu Novosibirsk

JSC KatodOcenenia

FIREMNÁPREZENTÁCIA